logo
banner
 
Presentació
Notícies
Activitats
Publicacions pròpies
Documents
Enllaços
Documents Científics
Especialitat Infermeria Familiar i Comunitària
Blog Infermeria Familiar i Comunitària
 

Reunió amb la Sots-directora de Cures i Atenció socio-sanitari de l'IB-Salut

03/02/2012

El divendres 3 de febrer de 2012, Jerònia Miralles i Apol•lònia Esteva ens vam reunir amb Caterina Ferrer Vilanova, la Sots-directora de Cures i Atenció socio-sanitari de l'IB-Salut, per presentar-li la nostra associació i les properes activitats que juntament amb altres associacions organitzarem:
• IV Trobada de Participació Comunitària per a la Promoció de la Salut l'any 2012
• VIII Congrés Nacional de FAECAP i el II Congrés d'ABIC l'any 2013
Li vam expressar la preocupació que com Associació tenim per diversos temes, alguns d'ells relacionats amb el document IB- Salut 2020, sobre el qual ens comentà que estan pendents d'enviar resposta a les al•legacions presentades.
Respecte al que exposava el projecte sobre la infermeria escolar, li van entregar la carta que podeu veure adjunta, amb propostes de millora del projecte i amb aspectes que consideram han de ser tinguts en compte.
En referència a l'Hospital virtual, va assegurar que era un projecte incipient i que al grup de feina es troba una infermera i que es tendrà en compte l'atenció domiciliària que duim a terme les infermeres d'Atenció Primària.
Pel que fa a la nova targeta sanitària que ha posat en funcionament l'IB-Salut, li van transmetre que pensam que donat que ara existeix la lliure elecció d'infermera per part de l'usuari, pensam que hauria de contemplar que aparegués el nom de l'infermera.
El Decret de les Illes Balears sobre la prescripció d'infermeria autònoma ens va confirmar que de moment està aturat. Li vam transmetre la nostra preocupació per aquest fet.
Referent a la infermera d'enllaç, ens va comentar l'interès del Servei de Salut i propi per potenciar aquesta figura, perquè un dels seus principals objectius és la coordinació i continuïtat de cures entre atenció primària i atenció especialitzada. Li vam comentar la nostra preocupació pel fet que en el pilotatge en què participa una infermera d'Atenció Primària s'haguessin reduït les hores que es dedica a les tasques pròpies d'aquesta figura.
Per aspectes relacionats amb la sectorització d'Atenció Primària, ens va assegurar que per mantenir la cartera de serveis de les infermeres i assegurar l'equitat d'atenció als usuaris entre sectors es reunia setmanalment amb els 4 sots-directors d'Atenció Primària. Que a l'any 2012, s'usarien els mateixos indicadors que l'any 2011 per avaluar les intervencions de les infermeres d'Atenció Primària.
Ens vam oferir com a Associació per col•laborar amb el Servei amb temes relacionats amb la infermera familiar i comunitària.
Per la seva part, ella es va comprometre a donar-nos resposta per escrit pel que fa al projecte d'infermeria escolar.


Jerònia Miralles i Apol•lònia Esteva

Carta sobre infermeria escolar, febrer 2012 (48 KB)