logo
banner
 
Presentació
Notícies
Activitats
Publicacions pròpies
Documents
Enllaços
Documents Científics
Especialitat Infermeria Familiar i Comunitària
Blog Infermeria Familiar i Comunitària
 

El Ministeri anomena a una infermera coordinadora de l'Estratègia de Crònics

22/04/2012

El Ministeri de Sanitat ha anomenat a la Sra. Carmen Ferrer Arnedo coordinadora de l'Estratègia de Crònics del SNS, juntament amb un metge de família i un internista.

En el comitè tècnic de l'estratègia també participa Juan Carlos Conteslm representant a la FAECAP.

Podeu trobar més informació al següent enllaç:

http://www.faecap.com/noticias/show/el-ministerio-de-sanidad-nombra-a-una-enfermera-coordinadora-de-la-estrategia-de-cronicos-del-sistema-nacional-de-salud