logo
banner
 
Presentació
Notícies
Activitats
Publicacions pròpies
Documents
Enllaços
Documents Científics
Especialitat Infermeria Familiar i Comunitària
Blog Infermeria Familiar i Comunitària
 

Prescipció infermera, Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears

25/04/2012

A la COMISSIÓ DE SALUT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS, a la Sessió celebrada dia 25 d'abril del 2012, en va discutir la proposisicó no de llei relativa a la prescripció infermera. Per què estigueu informats
de com evoluciona el tema de la prescripció a les Illes, us adjuntam l'enllaç del DIARI DE SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE SALUT, d'aquest dia. Ho podeu trobar al següent enllaç.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/8/comissions/SA-08-019.pdf