logo
banner
 
Presentació
Notícies
Activitats
Publicacions pròpies
Documents
Enllaços
Documents Científics
Especialitat Infermeria Familiar i Comunitària
Blog Infermeria Familiar i Comunitària
 

Carta posicionament ABIC 26/10/2012

29/10/2012

Des de l'Associació Balear d'Infermeria Comunitària volem expressar la nostra preocupació per l'esdevenir dels fets a la Conselleria de Salut. Professionals i usuaris del sistema públic de salut veiem expectants com després de 15 mesos se succeeixen nomenaments i dimissions sense conèixer ni projectes, ni objectius, ni línies estratègiques. Sense saber encara en quina direcció es navega. Som conscients del greu problema econòmic, i del pressupost tan extremadament ajustat comparat amb altres comunitats autònomes, i és precisament per això que pensem que és més necessari que mai tenir un projecte clar, uns objectius econòmics i assistencials reals, amb els quals es sentin compromesos els directius i els professionals, perquè els nostres usuaris puguin tornar a confiar en la nostra sanitat. I especialment, creiem imprescindible continuar amb la reconstrucció de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca necessària per assegurar una bona entrada dels usuaris al sistema sanitari públic, resolutiva i de qualitat.

Per tot l'exposat demanem a l'executiu que anomeni a professionals competents de reconegut prestigi per ocupar els llocs tècnics en les direccions, que puguin dur a terme una gestió clínica liderant un projecte que satisfaci les necessitats i expectatives dels usuaris en els nostres centres i aconsegueixi professionals capacitats i compromesos, amb l'objectiu final de generar confiança i complir els objectius assistencials i econòmics.