logo
banner
 
Presentació
Notícies
Activitats
Publicacions pròpies
Documents
Enllaços
Documents Científics
Especialitat Infermeria Familiar i Comunitària
Blog Infermeria Familiar i Comunitària
 

AJUDES D'AMPLIACIÓ D'ESTUDIS - CENTRE COLABORADOR JOANNA BRIGG

18/01/2013

El Centre Col · laborador Espanyol de l'institut Joanna Brigg convoca ajudes d'Ampliació d'Estudis (BAE) per realitzar estades formatives per ampliar els coneixements i habilitats en pràctica clínica basada en l'evidència, que s'han d'iniciar en abans del 31 de desembre 2013.

El període de sol·licitud és de l'1 al 28 febrer 2013

Podeu trobar tota la informació a l'enllaç http://www.evidenciaencuidados.es/,
a l'apartat de FORMACIÓN, Bolsa de Ampliación de Estudios 2013