logo
banner
 
Presentació
Notícies
Activitats
Publicacions pròpies
Documents
Enllaços
Documents Científics
Especialitat Infermeria Familiar i Comunitària
Blog Infermeria Familiar i Comunitària
 

Objectius

OBJECTIUS GENERALS
1. Promoure la qualitat en les cures d’infermeria amb l’objectiu de millorar la salut de la població.
2. Impulsar la investigació com un element essencial per a la pràctica clínica.
3. Crear un espai de reflexió sobre el rol professional i el camp disciplinar.
4. Apostar per al desenvolupament de les intervencions de prevenció i promoció de la salut, utilitzant l’educació per a la salut i la participació comunitària com a instruments fonamentals.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
1. Donar a conèixer ABIC a les infermeres d’APS de totes les illes.
2. Participar amb la FAECAP.
3. Participar en projectes científics.
4. Participar en diferents comissions:
- Grup autonómic pel desenvolupament de les estratègies d’AP al segle XXI a la CAIB.
- Comissió de la dependència del Col.legi d’Infermeria.

5. Relacionar-nos amb altres entitats:
* Comissió d’investigació ( GAP).
* Organització amb SBMFiC i el Col•legi d’Infermeria: “Els joves sabem dir no al tabac”.
* Organització amb SBMFiC de la Trobada de Participació Comunitària per a la Promoció de la Salut.

6. Elaboració de material de divulgació per a les infermeres d'APS i didàctic per a l'educació per a la salut.