logo
banner
 
Presentació
Notícies
Activitats
Publicacions pròpies
Documents
Enllaços
Documents Científics
Especialitat Infermeria Familiar i Comunitària
Blog Infermeria Familiar i Comunitària
 

Associa't

Per associar-vos a l'ABIC ens heu d'enviar aquest document emplenat i també enviar signat el document/carta de LOPD que adjuntam.

Per correu postal: ABIC, C/ de la Rosa, núm 3, 1r pis 07003 Palma, Illes Balears.
Per correu electrònic: Haureu d'imprimir el document i firmar-lo, després escanejar-lo i enviar-lo a secretariaabic@gmail.com 

CARTA LOPD (453 KB)